Graag nodigen we jullie allen uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Hardloopclub Engelen op 10 mei a.s. om 20:00 uur. Locatie is de Engelenburcht.

Op de agenda staan de volgende punten
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen ALV verslag 2021
4. Voortgang beleidsplan 2019-2022
5. Financieel
6. Mutaties en toekomst bestuur
7. Ledenadministratie
8. Rondvraag
9. Afsluiting ALV

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan van te voren even via de mail af.