Dit jaar hebben we weer onze gezellige nieuwjaarsborrel. Zodra er meer bekend is over de tijd en locatie wordt dat hier bekend gemaakt.